Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

New

Bánh phồng Phú Mỹ (CS Hồng Điệp)

Giá: Liên hệ

Mô tả

Bánh phồng Phú Mỹ (CS Hồng Điệp)

Bánh phồng Phú Mỹ (CS Hồng Điệp)

Cơ Sở Hồng Điệp

Địa chỉ: số 234/10, tổ 5, ấp Thượng 3, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0974202065

Email: 0974202065@gmail.com