Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

New

Son dưỡng Gấc

50.000 VNĐ

Mô tả

Son dưỡng 100% thành phần thiên nhiên, không chì, không chất bảo quản Giá bán: 50.000 đồng/thỏi

Công ty TNHH Một thành viên SCT

Địa chỉ: 10 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 2242

Email: pmtrung@agu.edu.vn