Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

Mực trứng hấp gừng

110.000 VNĐ

Mô tả

(Chỉ giao hàng cho khách hàng trong nội ô Long Xuyên, An Giang)

Giá bán: 110.000đ/kg

Sở Công Thương

Địa chỉ: 10 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963 956 701

Email: sanphamangiang@gmail.com