Mời tham dự tập huấn “Hành vi vi phạm trong Thương mại điện tử và lựa chọn Mô hình Thương mại điện tử phù hợp với doanh nghiệp”

Nhằm phổ biến các chế tài, mức xử phạt đối với hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử cũng như trang bị, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp công tác và hoạt động liên quan đến lĩnh vực Thương mại điện tử. Sở Công Thương phối hợp với Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tổ chức tập huấn “Hành vi vi phạm trong Thương mại điện tử và lựa chọn Mô hình Thương mại điện tử phù hợp với doanh nghiệp”.

1. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00, ngày 16/9/2020 (Thứ 4).

2. Địa điểm: Nhà hàng khách sạn Hòa Bình An Giang - Số 08, Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang

Sở Công Thương trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp đăng ký tham dự lớp tập huấn qua địa chỉ email: ntkngan13@angiang.gov.vn trước ngày 14/9/2020. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 02963.956.701 hoặc 0949.222.709 (Ngân)./.

Một số hình ảnh