Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 – Vienam Grand Sale 2020

Nhằm kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, khôi phục lại nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Công Thương triển khai Chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa và “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 – Vienam Grand Sale 2020”. Thời gian thực hiện từ ngày 1 đến ngày 31-7 trên phạm vi toàn quốc, với một số mặt hàng giảm giá mạnh.

Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 được tổ chức đồng thời trên phạm vi toàn quốc, kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Điểm mới của Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 là tất cả doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hưởng ứng chương trình có thể cung cấp mức khuyến mãi cho khách hàng lên tới 100% thay vì tối đa chỉ là 50% như theo quy định.

Các doanh nghiệp tham gia chỉ cần thông báo trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, tiết kiệm thời gian, chi phí và không cần đăng ký với Cục xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương). Bên cạnh đó, khi thực hiện khuyến mại sẽ thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của Nghị đinh 81/2018 NĐ-CP ngày 22-5-2018 quy định chi tiết Luật Thương mại đối với hoạt động xúc tiến thương mại. Các hoạt động khuyến mại thực hiện trong thời gian tháng 7 sẽ được áp dụng hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại. Qua đó, giúp các doanh nghiệp chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp.

Một số hình ảnh